Nabava

 

Jurica Lizatović, ekonom

 

Jurica Lizatović – ekonom, organizira cjelokupnu nabavku za Učenički dom Split – nabavlja namirnice i ostalu robu za potrebe Doma, odgovara za pregled i kontrolu robe, ugovornih i fakturiranih cijena.