Ravnatelj

Ravnatelj - Mladen Kamenjarin, dipl.ing.
Ravnatelj – Mladen Kamenjarin, dipl.ing.

Ravnatelj Mladen Kamenjarin, dipl.ing., poslovodni je i stručni voditelj Učeničkog doma Split.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Doma, predstavlja i zastupa Dom, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma.