3. odgojna skupina

Prilikom dolaska u Dom učenici se raspoređuju u odgojne skupine. Učenici pojedine skupine u pravilu se smještaju u sobe prema razredu, vrsti škole i kraju iz kojeg dolaze. U našem Domu odgojno-obrazovni rad je organiziran u 11 odgojnih skupina (7 skupina učenici i 4 skupine učenice). Učenici svih odgojnih skupina su pod cjelodnevnim stručno-pedagoškim nadzorom odgajatelja i suradnika u odgoju.
Primarnu ulogu za sve potrebe učenika u Domu preuzima odgajatelj pojedine skupine.

Tea Ora, prof.

3. odgojna skupina – odgajateljica Tea Ora, prof.