6.a odgojna skupina

Prilikom dolaska u Dom učenici se raspoređuju u odgojne skupine. Učenici pojedine skupine u pravilu se smještaju u sobe prema razredu, vrsti škole i kraju iz kojeg dolaze. U našem Domu odgojno-obrazovni rad je organiziran u 11 odgojnih skupina (7 skupina učenici i 4 skupine učenice). Učenici svih odgojnih skupina su pod cjelodnevnim stručno-pedagoškim nadzorom odgajatelja i suradnika u odgoju.
Primarnu ulogu za sve potrebe učenika u Domu preuzima odgajatelj pojedine skupine.

Boris-Bolanca.jpg
Boris Bolanča, odg.

7. odgojna skupina – odgajatelj Boris Bolanča, prof.