O nama

Informacije o ustanovi      

Učenički dom – Split je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva. Zadatak ustanove je smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima i učenicama srednjih škola koji žive izvan mjesta školovanja. Kapacitet Doma je 516 mjesta. Dio za stanovanje je u homogenom dijelu zgrade na 9 katova na kojima se nalaze 172 trokrevetne sobe. Na 8 katova nalazi se odvojen blok sanitarnih prostorija (toaleti i tuš kabine). Na katu za učenice sanitarni prostor nalazi se u svakoj sobi. Svaki kat ima učionicu.

U prizemlju doma nalaze se 2 televizijske dvorane, informatička učionica te prostorije za slobodne aktivnosti učenika (šah, stolni tenis, glazbena, kreativna i plesna sekcija). U prizemlju doma je smještena kuhinja i restoran s 200 mjesta. Dom ima knjižnicu i ambulantu.

Učenici su formirani u odgojne skupine koje vode odgajatelji. Svaki odgajatelj je posebno nadležan za za pedagoški rad sa svojom odgojnom skupinom. Odgojno-obrazovni rad odgajatelja proizlazi iz Godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi Domski odbor. Odgajatelji vode brigu i skrb o učenicima i njihovom redovitom pohađanju nastave i izvršavanju obaveza u Domu. U ovoj školskoj godini u Domu radi 5 odgajatelja i 6 odgajateljica.

PRIJEM U DOM TE PRAVA i DUŽNOSTI UČENIKA

Prijem učenika

Dom prima učenike na smještaj i prehranu na temelju Odluke o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Domski odbor. Dom objavljuje javni natječaj za prijem učenika u Dom sukladno kriterijima koje utvrđuje nadležni ministar. Natječaj za prijem učenika objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama doma i osnivača. (članak 90 Statuta)

Status učenika u Domu stječe se danom zaključivanja Ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj – staratelj i ravnatelj Doma. Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi (prava i dužnosti) između roditelja – staratelja, učenika i Doma. (članak 93)

Fotografije Učeničkog doma Split

Odgovori