Javna nabava

Klikom na naslov dokumenta, isti će se otvoriti u novom prozoru:

Plan nabave za 2018. godinu 

Plan nabave za 2017. godinu 

Registar ugovora o javnoj nabavi – 2016. godina 

Rebalans plana nabave za 2016. godinu 

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu 

Plan nabave za 2013. godinu 

Plan nabave za 2012. godinu  

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini. 

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Učeničkom domu Split  

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima  

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/2011) objavljujemo da ravnatelj Učeničkog doma Split, predsjednik i članovi Domskog odbora i s njima povezane osobe u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre, te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Učenički dom Split, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl. 13. st. 3.  Zakona o javnoj nabavi.